Nieruchomości

Biuro Projektów i Nieruchomości ARCHIGRA, w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie architektury i urbanistyki, a także studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, oferuje :

- pomoc w poszukiwaniu niezabudowanych nieruchomości gruntowych pod kątem planowanej inwestycji,

- weryfikację wyceny nieruchomości niezabudowanych w oparciu o autorską analizę czynników cenotwórczych,

- analizę możliwości zabudowy nieruchomości wynikającej z prawa miejscowego, położenia, kształtu i rzeĽby terenu oraz lokalnych warunków hydrologiczno-gruntowych,

- określanie tzw. chłonności terenu,

- przygotowywanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy,

- przygotowywanie wniosków w procedurze planistycznej,

- opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenu,

- analizę opłacalności inwestycji.
« Powrót