Kontakt » RODO

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych :
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : "ARCHIGRA" Biuro Projektów i Nieruchomości, arch. Grażyna Kołder, z siedzibą w Cieszynie przy Placu Wolności 3/9.
2. Kontakt z Administratorem / Inspektorem danych osobowych jest zapewniony pod adresem poczty elektronicznej : biuro@archigra.pl oraz listownie na w/w adres Administratora.
3. Państwa dana osobowe przetwarzane są w związku z odpowiedziami na zapytania drogą elektroniczną i telefoniczną, w związku z realizacją Zamówienia na prace projektowe, w tym prace przedprojektowe i konsultacje architektoniczne.
3a. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji odpowiedzi lub Zamówienia, a zgoda traktowana jest jako domniemana w momencie składania zapytania lub Zamówienia.
3b. Państwa dane osobowe są przekazywane innym podmiotom projektowym, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji Zamówienia.
4. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, przedmiot inwestycji, adres inwestycji) stanowią integralną część dokumentacji projektowej, w celu jej identyfikacji i archiwizacji w siedzibie Administratora.
4a. Państwa dane osobowe są przechowywane bezterminowo lub do czasu likwidacji archiwum.
5. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu, stanowią kanał informacyjny w celu odpowiedzi na zapytania i w celu realizacji Zamówienia i mogą zostać usunięte po udzieleniu odpowiedzi lub po realizacji Zamówienia na podstawie przekazanej Administratorowi informacji (za potwierdzeniem odbioru poczty elektronicznej lub przesyłki pocztowej poleconej).
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
7a. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom (np. firmom wykonawczym) na podstawie Państwa zgody na udostępnienie lub wniosku o przekazanie danych osobowych.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
« Powrót